Pollen load map of Europe

Vi har gjort kartor över hur tre kartor där färgerna visar hur svåra allergisymptomen förväntas bli. De områden av Europa där det inte är någon risk för att ett visst pollenslag skall ge symptom är vita, medan de områden där halterna av pollenslaget är låga är gröna. I gula till mörkt rödmarkerade områden är det risk för måttliga till mycket höga halter, med därmed följande ökande risk för svåra symptom. Klicka på kartan för att zooma in ett visst område

Välj bland uppgifterna för att få fram det diagram du vill ha.

to the top