Patientenkät

This questionnaire should give a first indication if an allergic respiratory disease like allergic hay-fever could exist. The completion of the questionnaire will take about 5 minutes and will calculate the probability of a possible allergic disease.

Utveckling

Beskriv dina ögonbesvär

Beskriv dina andningsbesvär

Beskriv dina symtom i näsan

Beskriv dina hudbesvär

Hur gör du för att minska besvären?

Har du husdjur eller träffar du ofta husdjur?

Uppkommer besvär när du är i kontakt med husdjur?

Har allergitest eller allergibehandling utförts tidigare?

Vilken årstid uppstår besvären?

Vilken tid på dygnet uppstår besvären?

I vilket väder uppstår symtomen?

Vid vilka aktiviteter förkommer besvären?

Har du matallergier?

Uppstår besvär vid insektsbett?

Allergi för olika läkemedel

Var uppstår besvären oftast?

to the top