Håll dig uppdaterad med pollenappen!

Version 5.0 är nu tillgänglig!

Diese App wurde durch die freundliche Unterstützung unserer Sponsoren realisiert.
Es werden keine personenbezogenen Daten an die Sponsoren übermittelt.

Android und iOS App Windows Phone App

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Handy
oder klicken Sie darauf, um die App downzuloaden.

Link zur App

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Handy
oder klicken Sie darauf, um die Windows Phone App zu starten.

Link zur Windows Phone App

Screenshot
Um die Pollen App auf der Startseite Ihres Windows Phones anzeigen zu lassen,
tippen Sie einfach auf Weitere Weitere > > Auf Startseite.


Hinweis: Auf dem Windows Phone sind einige Funktionen der App (zB Belastungswarnungen per Push-Notification) nicht möglich.

Den österrikiska Polleninformationstjänsten (www.pollenwarndienst.at) vid Wiens Medicinska Universitet, tillhandahåller en pollenprognos för din region, i samarbete med lokala och internationella institutioner. Den gäller för de närmaste tre dagarna.

Tillgänglig i Österrike, Tyskland, Sydtyrolen, Schweiz och Sverige.

När du laddar ner denna app, accepterar du samtidigt användarvillkoren.

Den här tjänsten innehåller mer än polleninformation. (Vilken information som finns tillgänglig varierar mellan olika områden). Den polleninformation som är utformad särskilt för dig, presenteras som den beräknade svårighetsgraden hos dina besvär och grundar sig på det du matar in i pollendagboken. I pollendagboken kan du föra in dina allergiska symptom och jämföra dem med de aktuella pollenhalterna. Riskenkäten beräknar sannolikheten för en möjlig allergi. Du har tillgång till den beräknade svårighetsgraden av dina besvär, nyheter om pollen, förvarningar om att blomningstiden börjar (begränsad tillgång) och påminnelser om läkarbesök. Det finns också en digital uppslagsdel, där du kan läsa om allergiframkallande växter för att få en ökad förståelse för din allergi.

Samarbetspartners

  • Österike: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik,Finlands Meteorologiska Institut och COSMO-ART
  • Tyskland: Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, Deutscher Wetterdienst och Finlands Meteorologiska Institut
  • Sydtyrolen: Biologisches Labor der Umweltagentur Bozen och Finlands Meteorologiska Institut
  • Schweiz: MeteoSwiss och Finlands Meteorologiska Institut
  • Sverige: Naturhistoriska Riksmuseet, Göteborgs Universitet, Pollenlaboratoriet i Umeå och Finlands Meteorologiska Institut.

Nytt i version 5.0:

  • Allergirisk
  • Luftföroreningsprognos
  • En interaktiv hjälpfunktion
  • Försöksprognos och brukarenkät

Allergirisken visar den beräknade risken för symptom och baseras på förekomsten av luftföroreningar (kvävedioxid, ozon och partiklar), dagens maximumtemperatur och aktuella pollenhalter. Det är första gången som luftföroreningar ingår i prognosunderlaget. Försöksprognoserna är beräknade på ett nytt sätt. De inkluderar allergirisken. Om du använder dem, kan du delta i en brukarenkät kring hur användbara de är. Markerade ord i den interaktiva hjälpfunktionen är länkade till en förklarande text.

to the top