Håll dig uppdaterad med pollenappen!

[Translate to Swedish:] Pollen App QR Code

Den österrikiska Polleninformationstjänsten (www.pollenwarndienst.at) vid Wiens medicinska universitet, tillhandahåller en pollenprognos för din ort eller region, i samarbete med lokala och internationella institutioner. Den gäller för de närmaste tre dagarna.

Tillgänglig i Österrike, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Sverige, Spanien, Storbritannien och Sydtyrolen.

Den här tjänsten innehåller mer än bara pollenprognoser. (Tillgängliga funktioner varierar mellan olika områden/länder): En pollendagbok där inmatade symtom bidrar till en personlig pollenprognos för användaren. Den personliga pollenprognosen beräknas med hjälp av bl.a. användarens symtom från pollendagboken samt uppmätta halter av allergena pollen. Jämför symtom med aktuella pollenhalter och få en indikation på eventuell allergi. Tillgång även till nyheter om pollen (dock inte alltid översatta till svenska), förvarningar om blomningsstart (begränsad tillgång) och påminnelser om läkarbesök. Växtlexikon med de vanligaste förekommande allergiframkallande växterna.

Nya funktioner för version 7.0 (tillgänglighet varierar efter region/land):
Startskärmen visar prognoser per timme för hela dagen (allergirisken i mitten) med information om luftkvalitet under olika tider på dagen. Allergirisken per timme personifieras om du fyller i hur du mår i pollendagboken. Allergifrågeformuläret har förbättrats. Pollendagboken har omarbetats och tillhandahåller förutom möjligheten att ange din medicinering också din prestationsförmåga under ditt dagliga liv, när under dagen påverkas du som mest vid utomhusvistelse. Appen har fått en ny design.

Samarbetspartners

  • Tyskland: Tysk pollenInformationtjänst, tysk vädertjänst, (DMI) och finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • Schweiz: MeteoSwiss och och finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • France: Det nationella nätverket för aerobiologisk övervakning, (RNSA, Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique) och finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • Sverige: Naturhistoriska riksmuseet Stockholm, Göteborgs universitet, pollenlaboratoriet Umeå och finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • Spanien: Europeiska nätverket för aeroallergener (EAN), Wiens medicinska universitetet i samarbete med det spanska aerobiologiska nätverket (REA) och finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • Storbritannien: Europeiska nätverket för aeroallergener (EAN), Wiens medicinska universitetet i samarbete med finska meteorologiska institutet, (FMI).
  • Sydtyrolen: Biologiska laboratoriet i Bozen och finska meteorologiska institutet, (FMI).

När du laddar ner denna app, accepterar du samtidigt användarvillkoren. https://www.pollenwarndienst.at/en/our-terms-of-use.html

to the top